Vakaumuksena välittäminen

Tekoja, ei pelkkää teoriaa vähävaraisten hyväksi. Auttamistyö on minulle sydämen asia. Lapsuudenkotini oli hyvin köyhä ja saimme monesti apua muilta. Omasta kokemuksestani arvostan vapaaehtoistyötä ja olen siinä itse mukana. Haluan parantaa ylivelkaantuneitten asemaa. Vammaispalvelut on hoidettava lain edellyttämällä tavalla. Vanhukset ansaitsevat arvostuksen. Lasten usko ja kasvurauha on turvattava. Näitä edistän.

Lapsille kasvu- ja kehitysrauha

Lapsille ja nuorille on annettava kasvu- ja kehitysrauha myös seksuaali- ja sukupuoli-identiteetin kehittymiseen. 

Lue lisää

Kristillinen kasvatus on perusoikeus – lapsille kasvu- ja kehitysrauha

On pidettävä huolta siitä, että opetussuunnitelman perusteissa kunnioitetaan vanhempien oikeutta valita, millaista opetusta he haluavat lapsilleen.

Lue lisää

Tekoja, ei pelkkää teoriaa vähävaraisten hyväksi

Ruoka-aputyö on sydäntäni lähellä. Olen vuodesta 2005 ollut Espoolaisen Hyvä Arki ry:n puheenjohtaja. Jaamme ruokaa vähävaraisille n. 400 000 kg joka vuosi. Jaamme myös vaatteita ja autamme asunnottomia. Käyntikertoja vuodessa on 42 000. Kesäisin järjestämme lastenleirin vähävaraisten perheitten lapsille.

Lue lisää

Oikeusturva kuuluu kaikille

Kansalaisten oikeusturvan saatavuus on varmistettava ja säilytettävä niin alueellisesti kuin kielellisesti.

Lue lisää

Ylivelkaantuneet

Ylivelkaantuneiden tilanteen helpottamiseksi tarvitaan tekoja. Tekoja tarvitaan myös ylivelkaantumisen ehkäisemiseen.

Lue lisää

Terveyspalvelut kuntoon – vammaispalveluihin tasa-arvoa ja parempaa valvontaa

Terveys- vammaispalveluiden toteutumisessa on alueellisesti suuria eroja ja valvonnassa suuria puutteita. Eläkeläis­köyhyyden ja yksinäisyyden poistoon on panostettava.

Lue lisää

Uskonnonvapaus merkitsee myös lapselle oikeutta uskoa

Suomen perustuslaissa taataan oikeus vakaumuksen ilmaisuun. Oikeudet kuuluvat myös varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle. Oikeutta tukevat useat kansainväliset sopimukset ja julistukset.

Lue lisää

Ikäihmisten kotona asumista on tuettava esteettömyyttä parantamalla 

Tällä vaalikaudella olen saanut eduskunnassa aikaan muutoksen, jossa ARA:n myöntämien hissiavustusten käyttötarkoitusta laajennettiin koskemaan myös vanhan hissin korjaamiseksi esteettömäksi. Näin yhä useampi ikäihminen voi asua omassa kodissaan yhä pidempään niin halutessaan. Näitä vanhojen hissien korjaamiseen esteettömäksi -hissiavustuksia on voinut hakea vuodesta 2018 ja esityksestäni niihin on myös tullut lisää määrärahaa.

Eläin on ystävä

Haluan varmistaa eläinten hyvän kohtelun ja hyvinvoinnin.

Lue lisää

 

Suomi ja Israel 

Suomen on edistettävä Lähi-idän rauhanratkaisua oikeusvaltioperiaatteiden ja demokratian toteutumisen kautta.

Lue lisää

Olen aktiivinen kolmannen sektorin toimija

Lapsuudenkotini oli hyvin köyhä ja saimme usein apua Pelastusarmeijalta ja seurakunnasta. Omasta kokemuksestani arvostan suuresti diakoni- ja vapaaehtoistyötä ja olen itse monessa mukana.

Lue lisää

Meillä on vain yksi maapallo

Ihmisen on muutettava elintapojaan pysyvästi. Ilmaston muutoksen torjumiseen johtavista toimista on tehtävä päätös tänään - NYT. Yksilöinä ja yhteiskuntana meidän on kannettava täysi vastuu ilmastonmuutoksen nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta. On muutettava kulutustottumuksia, on valittava kaikessa maapallon kannalta kestävä elämäntapa.

Lue lisää

Työtä ja koulutusta

Työllisyyden hyvä kehitys on turvattava pitkäjänteisellä työllisyysohjelmalla. Pienyrittäjyyden edellytyksiä on parannertta merkittävästi. Työ­markkina­järjestöjen on uudistuttava tavalla, jossa työtön on keskiössä, ei järjestö­politiikka. Nuorten työllistymiseen ja ammatilliseen koulutukseen on panostettava enemmän. Työllisyyspalveluita on sujuvoitettava byrokratiaa purkamalla. Työttömiä kyykyttävästä aktiivi-mallista on luovuttava.

Lue lisää

Autoilijoiden riistäminen on lopetettava

Autoilijoilta veroina ja maksuina kerätyt rahat on ohjattava tiestön hoitamiseen. Liikennerikkomuksien rangaistukset eivät saa perustua tuloihin vaan tehtyyn tekoon. Rangaistuskäytäntö on muutettava. Tuloihin perustuva rangaistus koetaan varallisuusrangaistuksena, ei rikosseuraamuksena. Varallisuudesta ei pidä rangaista.

 

Kirjoituksia