Kansanedustajana olen saanut kristillisiltä seurakunnilta ja järjestöiltä useita yhteydenottoja ja avunpyyntöjä, joiden pankkitilejä on pankin, erityisesti Osuuspankin ja Nordean toimesta suljettu. Yhdistyksen kaikki varat on jäädytetty tilille, eikä yhdistys ole kyennyt maksamaan henkilökunnan palkkoja ja toimitilojen vuokria. Yhdistykset ovat ajautuneet lähes ylitsepääsemättömiin vaikeuksiin pankin yllättävän ja ennaltailmoittaman toiminnan seurauksena. Lisäksi pankit ovat myös kieltäytyneet avaamasta uusille yhdistyksille pankkitiliä. Pankin toiminta herättää laajasti ihmetystä, varsinkin kun kyseessä on yhdistyksiä, jotka ovat olleet pankin asiakkaina useita vuosia ja hoitanut raha-asiat moitteettomasti.

Kun asiaa on lähdetty selvittämään on käynyt ilmi, että pankkivirkailija on mielestään havainnut tilin käyttöön liittyviä kysymyksiä, joita hän pitää jollain tavalla mahdollisesti lain vastaisina ja on epäilyyn perustuen päättänyt omavaltaisesti sulkea yhdistyksen tilit ilman keskustelua pankkitilin haltijan kanssa. Toimi on käytännössä laamaannuttanut koko yhdistyksen toiminnan. Toiminta perustuu mielivaltaiseen harkintaan, vaikka pankki perustelee toimiaan lakiin vedoten. Pankilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa toimintaa, havaita ja selvittä epäilyttäviä liiketoimia sekä ilmoittaa epäilystään rahanpesun selvityskeskuskukselle. Tämä ohje ei käske sulkea tilejä. Pankin toiminta jopa haittaa poliisin mahdollista tutkintaa tilien epäilyttävästä käytöstä. Yhteiskunta ei voi toimia niin, että pankki päättää ottaa itselleen poliisin, syyttäjän ja oikeusistuimen tehtävät.

Keskustellessani pankkien edustajan kanssa pankit kertoivat toimivansa lain mukaan. Sanoisin, että tässä kohden pankki toimii oman tulkintansa mukaan, ei lain vaatimalla tavalla. Eduskunta ei ole antanut pankeille poliisin tehtäviä, eikä muitakaan oikeuslaitokselle kuuluvia tehtäviä.

Kysyin asiaan apua myö Finanssivalvonnasta, joka ei kyennyt auttamaan, vaan alkoi kädenvääntö pankkien ja finanssivalvonnan välillä siitä, kenellä on ohjeistusvelvollisuus.

Onkin syytä lainsäätäjän ja asianomaisten toimijoiden pikaiseen tapaamiseen, jotta emme tarpeettomasti aja vastuullisesti toimivia yhdistyksiä konkurssin partaalle vain pankin yksipuoliseen tulkintaa laista.

Kirjoituksia

Vakaumuksena välittäminen

Tekoja, ei pelkkää teoriaa vähävaraisten hyväksi. Auttamistyö on minulle sydämen asia. Lapsuudenkotini oli hyvin köyhä ja saimme monesti apua muilta. Omasta kokemuksestani arvostan vapaaehtoistyötä ja olen siinä itse mukana. Haluan parantaa ylivelkaantuneitten asemaa. Vammaispalvelut on hoidettava lain edellyttämällä tavalla. Vanhukset ansaitsevat arvostuksen. Lasten usko ja kasvurauha on turvattava. Näitä edistän.